Ria Teunissen
Leendersstraat 10
6653 AK Deest
T.0487-515122
M. 06-14209624


 

 

 

 
ALISUN zonnebank met 24 lampen en extra gezichtsbruiner.

Is zonnestraling hetzelfde als zonnebank-straling?
Het zonlicht dat het aardoppervlak bereikt heeft tijdens de reis door de stratosfeer en atmosfeer enige verandering van samenstelling ondergaan. Zo filtert de ozonlaag een deel van de schadelijkste UV-straling weg. Het UV-C wordt helemaal weggefilterd en een deel van het UV-B; het UV-A blijft nagenoeg onveranderd.

Voor het ontvangen van zonnestraling op aarde is nog een groot aantal andere factoren van invloed: het jaargetijde, de plaats op aarde, de hoogte t.o.v. de zeespiegel, het tijdstip van de dag, plaatselijke weersomstandigheden, de mate van luchtvervuiling en reflectiewerking van bijvoorbeeld strand, water of sneeuw. Door deze factoren bereikt ons elke dag van het jaar een verschillende dosis UV-straling. Zo bezien is de zon een nogal onbetrouwbare bruiningsbron die bovendien niet over een timer beschikt.

Op een zonnebank is de blootstelling aan UV-straling nauwkeurig te doseren en bovendien spelen vertekenende factoren hier geen rol. De lampen van de zonnebank zenden UV-straling uit die niet onderdoet voor de straling van de natuurlijke zon, met dien verstande dat het percentage UV-B en UV-A bij bruiningsapparatuur van tevoren is vastgesteld. Bovendien is de zontijd in te stellen zodat u nooit meer straling krijgt dan gewenst is.

Word ik op de zonnebank anders bruin dan in de buitenlucht?
Als de lampen van de zonnebank een gering percentage UV-B en een groter percentage UV-A bevatten, dan zal de huid op precies dezelfde manier reageren als in de buitenlucht, namelijk door bruin te worden én zich te verdikken.

Het bekende "voorbruinen" voor de vakantie maakt in dit geval dat de huid meteen beschermd is. Er is geen verschil tussen het bruin verkregen op de zonnebank of in de buitenlucht: het pigmentatieproces voltrekt zich op exact dezelfde wijze.
De kleur "zonnebankbruin" bestaat dus niet! De bruine teint die je hebt opgebouwd op de zonnebank zal ook net zolang meegaan als het bruin verkregen in de buitenlucht.

Mag ik lezen op de zonnebank?
Omdat UV-straling schadelijk is voor het blote oog raden wij het lezen op de zonnebank sterk af. Wij adviseren iedereen een speciaal UV-brilletje op te zetten tijdens een zonnebankkuur en niet met onbeschermde ogen in de lampen te kijken. Vraag bij de zonnestudio ook om een brilletje!

Mag je tijdens de zwangerschap op de zonnebank?
Tijdens de zwangerschap wordt een hormoon afgescheiden dat een pigment activerende werking heeft (zwangerschapsmasker). Sommige zwangere vrouwen reageren daardoor anders op zonnestraling dan normaal. Houd de huid goed in de gaten en mijd UV-straling bij overmatige gevoeligheid. Zonnestraling is ongevaarlijk voor de ongeboren baby.

Mag je met medicijnen op de zonnebank?
Sommige medicijnen doen de huidgevoeligheid voor UV-straling enorm toenemen. Ze bevatten stoffen met een zogenoemde fototoxische werking. Lees daarom altijd de bijsluiter waarin deze informatie behoort te staan en overleg met de huisarts of het zonnekuurplan eventueel aan het medicijngebruik moet worden aangepast.
Bij een zonnekuur is het verstandig om na de eerste keer zonnen een rustperiode (48 uur) in acht te nemen om er zeker van te zijn dat er geen onbedoelde reacties optreden. Stop bij overgevoeligheid de kuur en raadpleeg een huisarts als de problemen niet vanzelf overgaan.

Hoe oud moet je zijn voor de zonnebank?
De tere huid van baby's en kleine kinderen is heel gevoelig voor ultraviolette straling en die extra kwetsbaarheid blijft bestaan tot ongeveer het 15e levensjaar. Vergeleken met de huid van volwassenen bevat de jonge kinderhuid naar verhouding meer cellen die gevoelig zijn voor de schadelijke gevolgen van zonnestraling. Schade opgedaan op jonge leeftijd verhoogt het risico om op latere leeftijd huidkanker te krijgen.

Vandaar de volgende adviezen: smeer de kleintjes in de zon goed in met een zonnebrandwerende creme met een hoge beschermingsfactor of sunblock en laat ze niet urenlang in hun blootje in de felle zon spelen. Kinderen onder de 15 jaar raden wij in principe zonnebankgebruik af.

Mag je op latere leeftijd nog op de zonnebank?
Opa van 70 mag naar hartelust zonnen, mits hij zich houdt aan een verantwoord kuurplan dat is afgestemd op zijn persoonlijke huidtype. Oudere mensen ondervinden veel baat bij het zonnebaden: spierpijn en reumatische klachten verminderen veelal. Bovendien bevordert zonnestraling (voornamelijk UV-B) de aanmaak van vitamine D3, dat helpt om broze botten te voorkomen.

Verkleurt mijn tatoeage op de zonnebank?
Na verloop van tijd zullen alle tatoeages iets slijten en verbleken maar dat is niet een direct gevolg van ultraviolette straling. Wel kunnen sommige kleuren inkt, met name groen en rood, in combinatie met zonlicht een allergische reactie oproepen. Om dat te vermijden kun je de tatoeage in de zon of op de zonnebank het beste beschermen met een sunblock.

Moet ik me insmeren op de zonnebank?
Een persoonlijk kuurplan op de zonnebank is afgestemd op het individuele huidtype en gaat altijd uit van een niet ingesmeerde huid. Zonnebrandwerende middelen, oliën en zelfbruiners beïnvloeden het kuurplan en maken het onbetrouwbaar. Dat hoeft overigens niet te gelden voor cremes die speciaal voor gebruik op de zonnebank zijn ontwikkeld.

Mensen met een droge huid vinden het vaak prettig zich voor of na een zonnebad in te smeren met een hydraterende creme. Wij raden zonnebankgebruikers aan om onopgemaakt en ongeparfumeerd op de zonnebank te gaan.

Moet je voor het zonnen douchen of erna?
Omdat zeep de natuurlijke huidvetten aantast, adviseren wij niet vlak voor een bruiningssessie te douchen of baden met zeep. Ga ook niet onafgedroogd op de zonnebank liggen. Douchen na het zonnen is geen enkel probleem. Mensen die denken dat hun bruin eraf spoelt, kunnen wij geruststellen - dat mooie bruin blijft zitten waar het zit!

Kun je op recept een zonnebankkuur krijgen?
Bij de behandeling van bepaalde huidziekten (zoals psoriasis) kan een arts een zonnebankkuur voorschrijven en zelfs patiënten aanraden een zonnebank aan te schaffen. De blootstelling aan UV-straling geschiedt dan onder medische begeleiding en de stralingsdoses zijn van tevoren nauwkeurig vastgesteld. Wie meer wil weten over het gebruik van zonnebanken op medische gronden, dient een arts te raadplegen.

Mag ik met een pacemaker op de zonnebank?
Pacemakers worden door de fabrikant uitvoerig technisch getest en zijn bestand tegen normale stralingsdoses. Het kan dus geen enkel kwaad om met een pacemaker een zonnekuur te nemen.

Mag ik met spataderen op de zonnebank?
Ja, in principe mag je met spataderen gerust zonnen mits de voeten iets verhoogd liggen en bijvoorbeeld steunen op een handdoek. Wie net is geholpen aan spataderen dient echter tijdelijk het zonnen te mijden.